Elk kind is een schrijver


Over het belang van leren schrijven als kind

‘’Kinderen willen schrijven. Ze willen schrijven op de eerste schooldag. Dit is geen toeval. Voordat ze naar school gingen, kliederde ze op muren, trottoirs en kranten met kleurpotloden, krijt, pennen of potloden... alles wat een stempel drukt. De stempel van het kind zegt: 'Ik ben’.’’ – Donald Graves.

Kinderen vanaf twee jaar maken al schetsen op papier om hun gevoelens te uiten en met anderen te communiceren.1 Hoewel peuters en kleuters vaak nog geen teksten schrijven, tonen ze hun schrijfvaardigheid op verschillende manieren. Zo zijn ze al bezig met krabbelen, tekenen en letter-achtige vormen. De manieren waarop volwassenen reageren op de eerste schrijfpogingen van kinderen kunnen de schrijfwens van kinderen voeden of uitdoven. Het is daarom van cruciaal belang voor ouders, leerkrachten en andere volwassenen die dichtbij het kind staan, de belangrijke stappen van het schrijven te begrijpen en een positieve houding ten opzichte van schrijven aan te moedigen.

Onderzoek naar het vroeg inzetten van schrijfinstructies suggereert dat het kinderen helpt fonologisch bewustzijn (helpt kinderen rijmwoorden te herkennen en woorden te verdelen in klankgroepen), alfabetkennis en printbewustzijn (herkenning van letters, symbolen en vormen) te ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden die verband houden met toekomstige lees- en schrijfvaardigheid.2

Voor de huidige generatie schoolkinderen zijn iPads en iPhones niet meer weg te denken. Toch is en blijft schrijven met de hand cruciaal. Niet alleen voor de fijn motorische ontwikkeling, maar ook voor de uiteindelijke taal en lees vaardigheden. Bovenal zorgt schrijven met de hand in vergelijking met typen voor hogere activatie van het brein.3 Er zijn sterke aanwijzingen dat het falen bij het schrijven door kinderen herkend wordt en leidt tot mijden van het schrijven, wat een negatieve spiraal veroorzaakt. Daarom is het van groot belang dat schrijfproblemen worden herkent en aangepakt. Een handzaam boek om schrijfproblemen stapsgewijs op te lossen is Eerste Hulp Bij Schrijfproblemen. Het boek kan besteld worden via www.ehbs-online.nl.

 

1 Rowe, D. W., & Neitzel, C. (2010). Interest and agency in two- and three-year-olds’ participation in emergent writing. Reading Research Quarterly, 45(2), 169- 195. 2 Strachan, S. L., Duke, N. K. & Teale, W. H. (n.d). Developing preschool children’s writing [White paper]. Retrieved from www.mheonline.com/assets/pdf/program/dlm_developing_preschool_childrens_writing.pdf 3 Longcamp M, Tanskanen T, Hari R. The imprint of action: Motor cortex involvement in visual perception of handwritten letters. NeuroImage. 2006b; 33:681-8.