Schrijfproblemen?! Wanneer trek je aan de bel?


Na het toepassen van de interventies uit EHBS die passen bij het gesignaleerde schrijfprobleem, heeft het kind tijd nodig om te automatiseren. Veel kinderen zullen dankzij deze efficiënte, planmatige aanpak de juiste schrijftechniek vervolgens eigen maken. Ieder kind heeft hierin een eigen tempo. Automatiseren is een geleidelijk proces waarbij de vaardigheid steeds sneller en beter gaat. De laatste stap hierin is het toepassen van het geleerde bij alle vaardigheden en opdrachten.

Kinderen die problemen hebben met automatiseren moeten bij de taak keer op keer nadenken hoe ze het moeten doen. Het behoeft daarnaast correctie. Dit vraagt veel energie van hen, maar ook van leerkrachten en ouders. Mijn advies is daarom: Is er 4-6 weken na toepassing van je interventies geen verbetering? Verwijs dan door.

Binnen de kinderfysiotherapie en ergotherapie kunnen hiervoor handvaten gegeven worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het schrijfprobleem, waarna een passend plan wordt opgesteld.