Bronvermelding


Eerste Hulp Bij Schrijfproblemen bestaat hoofdzakelijk uit eigen ervaringen en ervaringen van andere kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten. Deze ervaringen kunnen grotendeels onderbouwd worden met literatuur. Voor de bronvermelding en onderbouwing verwijs ik u graag naar de onderstaande artikelen:

 

1. Thoonsen, M., Lamp, C., & Bijman, R. (2019). Wiebelen en friemelen.

2. Verma, M., Begum, R., & Kapoor, R. (2019). To develop an occupational therapy kit for handwriting skills in children with dysgraphia and study its efficacy: A single-arm interventional study. The Indian Journal Of Occupational Therapy, 51(3), 85. doi: 10.4103/ijoth.ijoth_20_18

3. Schwellnus, H., Carnahan, H., Kushki, A., Polatajko, H., Missiuna, C., & Chau, T. (2012). Effect of pencil grasp on the speed and legibility of handwriting after a 10-minute copy task in Grade 4 children. Australian Occupational Therapy Journal, 59(3), 180-187. doi: 10.1111/j.1440-1630.2012.01014.x

4. Annandale, R. (2019). Pre-handwriting Skills Learners Should Master at the Geginning of Grade 1. Literacy Information And Computer Education Journal, 10(3), 3258-3263. doi: 10.20533/licej.2040.2589.2019.0428

5. Waelvelde, H., Mey, B., Smits-Engelsman, B. (2014). SOS-2-VL - Systematische Opsporing Schrijfproblemen (000) - Sig. Retrieved 13 May 2020, from https://www.signet.be/nl/publicaties/sos--vl---systematische-opsporing-schrijfproblemen-_97.aspx

6. Brandler, W., & Paracchini, S. (2014). The genetic relationship between handedness and neurodevelopmental disorders. Trends In Molecular Medicine, 20(2), 83-90. doi: 10.1016/j.molmed.2013.10.008

7. Geuze R.H., Lust J.M. & Bouma J.M. (2009) Een handvoorkeurstest voor kinderen van 5-7 jaar. Tijdschrift voor Neuropsychologie 2009, 1, 43-51.

8. Dougherty Stahl, K. (2014). New Insights About Letter Learning. The Reading Teacher, 68(4), 261-265. doi:10.1002/trtr.1320

9. Halamish, V., Madmon, I., & Moed, A. (2019). Motivation to Learn. Experimental Psychology, 66(5), 319-330. doi: 10.1027/1618-3169/a000455

10. Denton, P., Cope, S., & Moser, C. (2006). The Effects of Sensorimotor-Based Intervention Versus Therapeutic Practice on Improving Handwriting Performance in 6- to 11-Year-Old Children. American Journal Of Occupational Therapy, 60(1), 16-27. doi: 10.5014/ajot.60.1.1